Opgave 2015

 

Opgave bekerwedstrijd 2015

 

Opdracht :   Op een door de Verstandhouding bezorgd wedstrijdformulier een AANGETEKENDE BRIEFOMSLAG voorleggen met een afstempeling tussen 1-1-1950 en 31-12-1998.

 

Vereisten voor het aangeboden exemplaar :

-           Alleen briefomslagen (enveloppe) komen in aanmerking.

-           Alleen verzendingen binnen België komen in aanmerking.

-           De frankering moet juist zijn d.w.z. in overeenstemming met de op de datumstempel  

             op de briefomslag geldende binnenlandse posttarieven.

-           Brieven met AR zijn uitgesloten.

-           Frankeervignetten en postkantoorvignetten als frankering zijn uitgesloten.

-           Alle frankeerzegels op de briefomslag dienen in Belgische frank te zijn.

-           Brieven van openbare instellingen zijn uitgesloten.

-           Briefomslagen (Amerikaans formaat – 23 cm x 11 cm) zijn uitgesloten.

-           De poststempel dient te verwijzen naar de Vlaamse provincies, Vlaams-Brabant is

             uitgesloten.