OPGAVE 2011

 

Bekerwedstrijd 2011

“Type Elström”

 

I.

Presenteren van twee gestempelde zegels type “Elström” en één enkelvoudig gefrankeerd poststuk (geen fragment of voorzijde, maar een compleet poststuk) gefrankeerd met één zegel type “Elström”. Zowel gewone, dienst, militaire en zegels uit boekjes zijn toegelaten. De drie zegels (twee losse zegels en één zegel op poststuk) moeten verschillend zijn m.a.w. het hoofdnummer moet verschillend zijn (bv. 1646 en 1646P zijn dezelfde zegels).

De gestempelde losse zegels mogen niet op fragment staan.

De afstempeling moet dateren voor 1.1.2000

 

II.

De zegels en het poststuk moeten afgestempeld zijn in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen of Limburg. De afstempelingen van de drie exemplaren moeten verschillend zijn.

De afstempelingen mogen zowel mechanisch als met de hand aangebracht zijn. Beide afstempelingen worden als evenwaardig beschouwd.

Volgende afstempelingen zijn uitgesloten : speciale afstempelingen, stempels van filatelistische loketten, afstempelingen van de eerste dag van postgebruik, diamantstempels.

III.

De zegels moeten onder kristal met zwarte achtergrond aangebracht worden. Het poststuk moet op zwarte achtergrond en met fotohoekjes erop bevestigd worden en dan op zijn geheel op het blad aangebracht worden. Dit opdat de jury zowel voor als achterzijde van de zegel respectievelijk poststuk kan bekijken.

 

IV.

De cataloguswaarde van de zegel is niet gelimiteerd, zowel naar minimum als naar maximum. Met de waarde en de zeldzaamheid van de zegel of van het poststuk wordt bij de puntentoekenning geen rekening gehouden.

 

V.

Op de bladen mag niet worden geschreven, noch op de voorkant, noch op de achterkant. De secretaris zal de bladen kenmerken.

 

VI.

De deelnamen moeten ingediend worden tijdens de vergadering van de VWPK van maart 2011. Ze worden tentoongesteld tijdens de “Dag van de Filatelist” op 16 april 2011 waar ook de uitslag zal bekendgemaakt worden.

 

VII.

Voor de hierboven niet aangehaalde zaken is het algemene reglement van de bekerwedstrijd verschenen in de Infomap stand 01/12/2007 geldig.