COJEFIL WEST

 

COJEFIL-WEST-COMMISSIE JEUGDFILATELIE WEST-VLAANDEREN

Stand 01.11.2007

 

De Commissie Jeugdfilatelie West-Vlaanderen werd, in de schoot van de V.W.P.K opgericht op 21 december 1974.

 

Aansluiting

Iedere jeugdclub van de provincie (al clan niet aangesloten bij de V.W.P.K. of bij cl K.L.B.P.) is automatisch aangesloten bij COJEFIL en mag aan algemene activiteiten ingericht door COJEFIL, deelnemen. Aan specifieke activiteiten (zoals bijvoorbeeld de officiële Provinciale Competitieve Tentoonstellingen ingericht in samenwerking met de K.L.B.P.) is het specifiek reglement geldig (in voornoemd  geval moet voor deelname de club lid zijn van de K.L.B.P.).

Voor wat eventuele stemmingen betreft zijn enkel de clubs aangesloten bij de V.W.P.K stemgerechtigd.

 

Doel

o       de activiteiten met betrekking tot de jeugdfilatelie in de provincie coördineren

o       steun verlenen bij het inrichten van propagandatentoonstellingen en clubwedstrijden ter   

         bevordering van de jeugdfilatelie, die de goedkeuring van het COJEFIL-bestuur dragen

o       langs de Nationale Commissie, via de Provinciale Commissaris, de West-Vlaamse

         jeugdclubs inspraak verlenen. bij de K.L.B.P.

 

Werking

o      regelmatige bijeenkomsten van het bestuur

o      op de tweemaandelijkse vergaderingen van de V.W.P.K. brengt de voorzitter of zijn 

        afgevaardigde verslag uit over de werking van de commissie en over de actuele

        jeugdactiviteiten

o     inrichten van een precompetitieve tentoonstelling in samenwerking met een club uit de

       provincie

o     inrichten van de Provinciale Competitieve Tentoonstelling in samenwerking me de K.L.B.P.

o     inrichten van bijeenkomsten voor jeugdmonitoren

 

Bestuur :

Voorzitter:              

Daniël Desloovere, Kastanjestraat 2 - 8820 TORHOUT              050 22 14 82

                                             desloovere.daniel@skynet.be             

Ondervoorzitter:                                          

Daniel Gobyn., K. De Ghelderelaan 14 - 8820 TORHOUT           050 21 29 57

 

Secretaris:                   

Magda Wemaere, Vleterstraat 1 - 8970 POPERINGE                  057 33 61 60 

                                               magdawemaere@scarlet.be                                                  

Penningmeester:

Filip Van der Haegen, Dam 38 - 8870 IZEGEM                         051 30 85 09

                                                  vdhaegen.f@myonline.be                       

Prov.Afgevaardigde :

Daniël Desloovere, Kastanjestraat 2 - 8820 TORHOUT              050 22 14 82

                                            desloovere.daniel@skynet.be

Leden :                   

Philippe Van Laere , Vinkenstraat 1 - 8400 OOSTENDE             059 50 49 87

                                   van.laere.Philippe@skynet.be        

Frans Danneels , Walbrugstraat 16 - 8020 OOSTKAMP              050 82 38 82

                                               danneels.frans@skynet.be      

Ere-Voorzitter :      

Herman Olivier , Veeweide 38 - 8200 ST.MICHIELS BRUGGE       050 38 46 12

 

 

 

Wijzigingen in het bestuur worden binnen het in dienst zijnde bestuur met meerderheid

van stemmen genomen. Er zijn geen algemene bestuursverkiezingen. Het bestuur kan enkel bestaan uit personen die lid zijn van een club aangesloten bij de V.W.P.K.
Eventuele uitzondering hierop : de provinciaal afgevaardigde.