Nieuws

view:  full / summary

Mogelijkheid tot inschrijven busreis naar UTRECHT verzamelaarsjaarbeurs op 20 november 2011

Posted by Pattyn Harold on January 24, 2011 at 8:28 AM Comments comments (0)

INGERICHT DOOR DE VRP IN HET KADER VAN 50 JAAR VRP IN 2011.

Op zondag 20 november trekken we met zijn allen naar de grootste verzamelbeurs van Europa in Utrecht.

Een ideaal moment om uw ontbrekende stukken in uw verzameling op te sporen !

Zie ook www.verzamelaarsjaarbeurs.nl

We vertrekken 's morgens om 07.00u in Roeselare om de beurs om 10.00u te kunnen betreden .

Om 17.00u keren we dan terug huiswaarts om na een tussenstop om iets te eten 's avonds, terug thuis zijn rond 21.00u.

De echtgenoten of echtgenotes kunnen tevens mee , want de beurs heeft nog heel wat anders te bieden dan filatelie ! De beurs bestaat namelijk uit een 8-tal hallen ! Dus voor elk wat wils !

Bovendien ligt de Utrechtse binnenstad met tal van musea en shopping-mogelijkheden op wandelafstand van de jaarbeurs.

Voor de niet -leden VRP en hun partner vragen wij een tussenkomst in de kosten van ca € 25 /pp. Hierin zit de busreis heen en terug inbegrepen per luxe-autocar en het inkomgeld ( € 10,50/pp ) . Voor de 65+ers onder ons en de kinderen onder 11 jaar wordt de prijs aangepast , zie hiervoor de gegevens op de invulstrook .

________________________________________________________________________________________

INSCHRIJVINGSSTROOK ACTIVITEITEN 50 JAAR VRP IN 2011

gelieve te door te mailen naar [email protected] of op te sturen naar Pattyn Harold, Mandellaan 281 te Roeselare.

............................................................................. ( naam voorzitter of afgevaardigde voor VWPK ),

............................................................................. ( naam afgevaardigde voor de VWPK of partner ),

lid van .................................................................. ( aangesloten bij VWPK )

 ( gelieve onderstaand aan te kruisen )

O  Zal deelnemen aan de uitstap naar de verzamelbeurs Utrecht op zondag 20 november 2011

met ........ personen à € 25 / pp  =         € .........

met ........ personen 65+j. à € 23 / pp = € .........

met ........ personen -11j. à € 15 / pp = € .........

                                                                    _______

Totaal =                                                      € .........

( te storten op rekening VRP : IBAN : BE14 9799 4164 5083 BIC : ARSPBE22 )

Nieuwe WEFIS Studie nummer 127...te bestellen

Posted by Pattyn Harold on January 15, 2011 at 8:39 AM Comments comments (0)

 


De spoorlijn Moeskroen-Oudenaarde en haar stempels


In WEFIS studie nr. 127 behandelt Walter Ronssede spoorlijn Moeskroen-Oudenaarde.

De studie bestaat uit twee delen. In het eerstedeel wordt, voor zoverre bekend, de geschiedenis van de lijn geschetst, zowelwat de aanleg van de spoorbaan betreft, als wat de exploitatie van de lijnbetreft.  De verbinding werd in gebruikgenomen op 2 oktober 1890. Het personenvervoer Moeskroen-Oudenaarde werdstopgezet op 1 augustus 1959; op het baanvak Oudenaarde-Ruien was er nog goederenvervoer tot 31 december 1999.

Het tweede en meest uitgebreide deel bevat eeninventaris van de specifieke spoorwegstempels die in de stations van deze spoorverbinding werden geslagen en die op spoorwegdocumenten terug te vinden zijn.  De stempels zijn geklasseerd perstation: Moeskroen/Mouscron, Herzeeuw/Herseaux (waar ooit drie stations zijngeweest, waarvan echter maar één over stempels heeft beschikt), Evregnies,Dottenijs/Dottignies-St Leger, Spiere/Espierres, Sint-Denijs-Helkijn/SaintGenois-Helchin, Bossuit, Avelgem, Ruien, Berchem, Melden, Leupegem enOudenaarde.  De namen met hunverschillende schrijfwijzen vormen alleen al een attractie op zich.

De studie telt 48 pagina’s.

19 mei 1939   Dienstbriefkaart van Oudenaarde via hettreinpostkantoor POPERINGE-BRUSSEL 2 naar Essen met naamstempel OUDENAARDE.
Voortsvindt u in het magazinegedeelte de volgende bijdragen:

-         Postcolli -'Aangegeven waarde', door Joe Goes

-         Addenda

-         De postcollizegelsvan 1928-1930 uitgegeven door de Post, door Frans Danneels

-         Onze doorlopendekalender, door Walter Ronsse

-         Op de leestafel, doorWalter Ronsse

-         Addenda

-         Lijst van de zwartezelfklevende vignetten van West-Vlaanderen, door Joe Goes


Dekostprijs van dit nummer bedraagt € 7,00 (+ € 2,00 portkosten / Europa + €5,00) en is te bestellen bij de heer Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 24 te8400 Oostende.  Rekeningnummer280-0438032-17 van WEFIS - 8400 Oostende, met vermelding WEFIS Studie 127.

 


Belangrijke VWPK mededeling voor de diensten abonnementen Filaclubs West-Vlaanderen

Posted by Pattyn Harold on January 7, 2011 at 4:17 AM Comments comments (100)

Beste leden ,

Wij raden de verantwoordelijken van de clubs aan de nieuwe abonnementsvoorschriften onlangs toegestuurd door b-Post niet voor akkoord te ondertekenen ! ( b-Post vraagt dit te doen vóór 15 januari 2011 ) en af te wachten .

Dit punt staat op de agenda van de statutaire vergadering VWPK van 22 januari 2011.

Het bestuur VWPK

06/01/2011

NB : Er zijn teveel dubieuze, onduidelijke en nog niet gekende voorwaarden.

nieuwe maximumkaarten Buzin zonder zegel

Posted by Pattyn Harold on December 1, 2010 at 4:22 AM Comments comments (0)


Te verkrijgen via Wilfried Deneire ( VRP )  emailadres : [email protected] 

Wijziging plaats van voorverkoop Asse 15 januari 2011

Posted by Pattyn Harold on November 4, 2010 at 8:30 AM Comments comments (0)

Volgende bericht kregen we van onze collega's uit Asse


' Door onvoorziene omstandigheden buiten onze wil zijn we genoodzaakt de ons toegekende

voorverkoop van 15 januari 2011 te verplaatsen van adres.


Kan u er acte van nemen dat het adres voor de voorverkoop van 15 januari 2011, georganiseerd

door postzegelclub Breughel Asse –Zellik zal door gaan in zaal ‘T smis, Hopmarkt

(Kattestraat) 1730 Asse. Inkom gratis.


De zaal heeft een grote (betalende) parking en ingang ook geschikt voorrolstoelpatienten

Onderwerpen voorverkoop :

- Waar schrijvers verbleven

- Stoffen ontraadseld

- De dierenriem


De voorverkoop is doorlopend toegankelijk van 10u tot 17u.

Verschillende handelaars zijn aanwezig


Competitieve tentoonstelling in samenwerking met kethefil van 1 bladverzamelingen NIEUW


Gevolgd door een proclamatie rond 15u30.


Filatelistische tentoonstelling


Tentoonstelling van oudere werken door schrijvers van Asse en omstrekendoor heemkundige

kring Ascania Asse.

 


Mijn-zegel blad : Studiegroep Postzegels Andr´┐Ż Buzin

Posted by Pattyn Harold on October 15, 2010 at 5:30 AM Comments comments (5)


De studiegroep André Buzin gaf een origineel en mooi blaadje uit met Mijn-zegels betreffende de Belgische uitgiftes vogels getekend door André Buzin door de jaren heen.

Voor info : [email protected]Mijn-zegels BRUGGE : Molens op de Brugse Kruisvest

Posted by Pattyn Harold on October 15, 2010 at 5:13 AM Comments comments (0)


Deze zegels met bijhorende dokumentatie en presentatie op A4 , exclusief kristal , zijn te verkrijgen via de PZC De Zeven Torentjes

Te bestellen via www.pzc7torentjes.bealgemene vergadering VWPK in Menen 29/05/2010

Posted by Pattyn Harold on May 12, 2010 at 5:05 AM Comments comments (0)

MEENSE FILATELIECLUB

8930 MENEN

 

VERSTANDHOUDING WESTVLAAMSE POSTZEGELKRINGEN

 

Hierbij nodigt de Meense Filatelieclub u uit op de algemene vergadering van de

West-Vlaamse Verstandhouding in ons lokaal.

De cafetaria van het ontmoetingscentrum “De Steiger” Waalvest te Menen,

Op zaterdag 29 mei om 14u30.

 

Dagorde

1.Goedkeuring verslag vorige vergadering te Lichtervelde op 27/03/2010.

2.Landsbondaangelegenheden. Een beheerder.

3.Verslag ruildienst. Dhr.R.Liephout.

4.Reacties op enquête.

5.Korte uiteenzetting over colis postal-postcollo door Dhr.F.Danneels.

6.Evaluatie Dag van de Filatelist.

7.Uitslag bekerwedstrijd+overhandiging beker.

8.Opgave bekerwedstrijd 2011

9.Allerlei.

 

Namens het bestuur van de Meense Filatelieclub.

De voorzitter                                          De secretaris

Ronny Sanctorum                               Johan Dujardin

                                                                [email protected]


Rss_feed