VWPK

                              

           Welkom op de site van de Verstandhouding West-Vlaamse PostzegelKringen.

               De site wil een aanvulling zijn op deze West-Vlaamse verstandhouding .

 

           Indien u een filatelistisch evenement wenst aan te kondigen in onze kalender ,

          gelieve ons dit te laten via ' contacteer ons' , in de linkse kolom van deze site . 

   

Tevens vindt u op deze site een database met interessante filatelistische artikels . Met deze database willen wij de verschillende West-Vlaamse filaclubs inspiratie bieden voor korte filatelistische uiteenzettingen tijdens de clubvergaderingen en/of publicaties in hun clubblad.

Het spreekt van zelf , uit respect voor de auteurs , dat de auteur- en andere bronvermeldingen dienen te gebeuren.